Kiitos x 150. Se on siinä.

Huh-huijaa. Kampanjointi kannatti – kiitos siitä kuuluu kuulijoille, lukijoille, tukijoille ja äänestäjille.
Olen erittäin otettu saamastani luottamuksesta valtuutetun tehtävään. Sataviisikymmentä ääntä.

Kampanjointi oli mielestäni erittäin kiintoisaa ja mukavaa. Oli kiva tavata ihmisiä ja pohtia, miten Keuruusta rakennetaan maailman paras Keuruu. Seuraavan kerran, jos/kun vastaavaan ruljanssiin pääsen, niin toivon kyllä siltikin vielä enemmän kohtaamisia. Toivon, että tuleva valtuustokausi auttaa siinä – ja tulen kuntalaisille tutummaksi, jolloin kynnys lähestymiseeni toivottavasti madaltuu. Ja kauden aikana toivon itsekin löytäväni sopivia väyliä, mitä kautta lähestyä kuntalaisia mahdollisimman laajalla rintamalla.

Vaali-iltana tunnelma oli melko jännittävä! Oli mukavaa odottaa tuloksia yhdessä puolueen kanssa – ja, että mukana oli myös tukija tärkeimmästä päästä – avopuolisoni Aleksi. Hänelle kampanjointi taisi olla vieläkin rankempaa kuin minulle, kun kotona oli pari viikkoa kissa pistoksissa. Kiitos kaikesta, ihan kaikesta.

Kiitos myös ystäväni Hanna, joka antoi kullanarvoista apua materiaaleissa – niin suunnittelun kuin jaonkin suhteen. Kampanjan aikana opimme, että postinjakajiksi ei näillä ajosuunnittelutaidoilla ole asiaa.

Kiitos myös perheelle ja kaikille paikallisille tukijoilleni, jotka ovat myötävaikuttaneet kampanjointiini – kiitos!

Olen saanut tukea monelta saralta ja samoin onnitteluja valinnasta. Kiitos kaikille, nämä kaikki huomionosoitukset ovat todella lämmittäneet mieltäni ja valaneet uskoa, että olen nainen paikallaan. Kiitos kaikesta, toivon pystyväni olemaan luottamuksenne arvoinen valtuutettu.

Nyt mennään tämän yrittäjän äänellä yhdessä eteenpäin!

Kiitos!

 

Mikä on osakeyhtiön toiminnan tarkoitus?

Elämä valtuutettuna on alkanut. Uudelle valtuustolle on järjestetty koulutusta, mikä on todella hienoa. Tämä mahdollstaa valtuutettujen täydentää omaa osaamistaan ja luo tasa-arvoisemman tietopohjan koko valtuustolle.

Perjantaina 21. 4. startattiin koulutukset osakeyhtiö-koulutuksessa, jossa käytiin läpi osakeyhtiön toiminnan perusperiaatteita ja osakeyhtiölain lähtökohtia.

Yksi asia osuu kerta toisensa jälkeen silmiini ja korviini. Voiton tuottaminen. Puheissa toistuu sanaparsi ”osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen”. Tässä sanaparressa jää kuitenkin huomiotta se tosiasia, että  osakeyhtiön olemassaolon tarkoitus määritellään yhtiöjärjestyksessä. Täsmällinen lainkohta (Osakeyhtiölaki 5§):

”Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Osakeyhtiössä voidaan siis toiminnan tarkoitukseksi myös määritellä ”voittoa tavoittelematon”.  Osakeyhtiö on usein myös hyvä tapa järjestää, eli organisoida, toimintaa, voi olla aivan perusteltua määritellä toiminnan tavoitteeksi voittoa tavoittelematon, mikäli se on omistajatahojen intresseissä. Se on hallinnollisesti selkeä kokonaisuus ja yhtiömuoto struktoroi toiminnan ja myös eri intressitahojen vallan suhteet. Se myös mahdollistaa strategisen ja operatiivisen johtamisen selkeän työjaon ja toiminnan läpinäkyvyyden osakkeiden kesken. Yhtiön

Keuruun kaupunki on yhtiöittänyt toimintaansa ja uusi kuntalaki myös edellyttää entistä tarkempaa toiminnan tarkastelua, jotta kuntatoimija ei toimisi markkinoilla markkinahäirikkönä.

Toiminnan tarkoitusta ja yhtiöjärjestystä tulee siis tarkastella ”käsi kädessä”. Yhtiöjärjestys määrittää toimialan ja mahdolliset rajoitukset toimintaan.

Hallituksen tehtävänä on antaa strategista ohjausta toimitusjohtajalle näiden tietojen pohjalta (ja muiden) asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omistaja voi antaa yli hallituksen määräyksiä toimintaan. Omistaja käyttää valtaansa yhtiökokouksessa. Hallitus on silti vastuussa toimeenpanijana omistajankin antamien määräysten laillisuusvalvonnasta. Hallitus voi toimeenpanna omistajan antamat tehtävät ja toimet, vaikka se itse ei niitä hyväksy. Määräysten tulee kuitenkin olla laillisia. Hallituksen tulee siis estää laittomien päätösten toimeenpano, mutta noudattaa omistajanohjausta.

Loppurutistus!

Nyt mennään, eikä meinata! Viimeistä päivää vaalihulinoita! Kampanjointi on ollut uuden oppimista ja olemassa olevan tiedon jäsentämistä. Olen kiitollinen näistä viimeisistä vuosista erilaisissa järjestöissä.
Yrittäjäjärjestössä olen oppinut vaikuttamistyöstä ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamisesta todella paljon, olen päässyt katsomaan asioita Keuruu-vinkkelistä, koko maakunnan ja myös koko Suomen näkökulmasta. Yrittäjäjärjestö on ollut minulle tärkein vaikuttamisenkanava. Pidän etenkin Keski-Suomen Yrittäjien, eli aluejärjestön toimintaa erittäin merkittävänä ja tärkeänä. KSY:ssä tehdään aidosti toimintaa paremman Keski-Suomen puolesta. KSY on otettu harppauksia hallinnon kehittämisessä – olen ylpeä järjestöstämme, että meillä on ollut rohkeutta edistää muutoksia.
Keski-Suomen Kauppakamarissa olen nähnyt ja kokenut myös maakuntamme yhteishenkeä ja saanut tutustua johtajiin, joiden osaaminen ja taidot ovat monesti mykistäneet minut. He ovat tietämättään antaneet uskoa tulevaan ja tavoitetta omalle kehittymiselle. Keski-Suomen kauppakamari tarjoaa palveluja ja keskustelufoorumeita ja vaikuttamisen kanavan koko elinkeinosektorille. Kasvu Open on huikea tarina, josta meidän kaikkien keskisuomalaisten kuuluu olla ylpeä. Keski-Suomi – kasvumaakunta on erinomainen esimerkki ja johtotähti kaikkialle Suomeen. 
Nämä kaksi järjestöä ovat opettaneet minulle paljon. Olen päässyt osaksi sellaisia kohtaamisia, jotka ovat vaikuttaneet minuun ja luovat uskoa tulevaisuuteen – ja Keski-Suomeen. Menestyvät johtajat ovat muuntautumiskykyisiä ja kehittymishaluisia. He tunnistavat oman osaamisensa rajat ja ovat jatkuvalla kehittymisen polulla. Se on erittäin ihailtavaa. He tuntuvat olevan kotonaan ja mukavuusalueella alati muuttuvassa toimintaympäristössä – siellä, missä suurin osan meistä tuntee vähintäänkin jonkinsortin ahdistusta.
Nuorkauppakamarissa olen oppinut tiedon jäsentämistä, kokoustekniikkaa, esiintymistä ja saanut rohkeutta heittäytyä. Olen oppinut tekemään talkootöitä hartiavoimin paremman huomisen ja paremman minän vuoksi.
 
Tänään toivon vielä kohtaavani muutaman ihmisen ja tavoittavani jonkun kysyvän mielen. Sitten on aika istua alas ja katsoa maailmaa silmiin – mitenkähän muijan käy. Kokemusta rikkaampana ja entistä osaavampana.
Kiitollisna,
Koikkis
#Koikkisvaltuustoon

P.S. Tärkeimmät positiot löytyvät: https://www.linkedin.com/in/emilia-koikkalainen-1b469912/