Saavutettava Keski-Suomi

Maaseutukuntien elinvoimaisuus edellyttää hyviä yhteyksiä, niin maanteitse kuin rautateilläkin.

Keski-Suomella on potentiaalia koko valtakunnan tasolla toimia poikittaisyhteyksien solmukohtana ja seutukunnallemme merkitys on olennainen, rataverkko halkoo kuntamme ja Multialla valtatie 18 oikaisu Myllymäki-Multia on edellytys sujuvalle liikenteelle Keski-Suomesta Pohjanmaalle ja länsisatamiin. Poikittaisyhteyksien kehittämiseen on saatu suunnittelurahaa, jonka avulla saamme askeleen eteenpäin tavoitteitamme. Tarvitaan kuitenkin edelleen vahvaa viestiä ja päättäväisyyttä sekä yhteistyötä yli maakuntarajojen, jotta pääsemme kohti toteutussuunnitelmia.

Tiestön korjausinvestoinnit ja kunnossapito vaativat myös huomiota. Liikenteen päästöjen vähennystavoitteet edellyttävät rahaa tiestöön, hyvä pintakunto on edellytys taloudelliselle ajolle ja talvikunnossapidon merkitys on valtava – paitsi sujuvuudelle ja turvallisuudelle – myös päästöille. Märkä ja sohjoinen tie kasvattaa polttoaineenkulutusta 10-20%. 

Nopeat, vakaat valokuituyhteydet ovat maaseudun elinvoiman elinehto. Nykypäivänä ne ovat yhtä tärkeää kuin sähkö ja vesi. Yhteyksiä tarvitaan kaikessa yritystoiminnassa, ruokatuotannossa, palveluissa kuin arkielämässäkin. Tarvitsemme reilua kilpailua ja markkinaehtoisuutta infran rakentamiseen, mutta on varauduttava myös yhteiskunnan tukiin alueilla, joilla markkina ei toimi.

Muut teemat